Szukaj

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

§1 Definicje

1. Klient – osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
2. Sklep – sklep internetowy www.le-soleil.eu zarejestrowany pod firmą Le Soleil A. Niczewska, M. Kobylińska w Warszawie, ul. Klimczaka 1, NIP: 951-24-96-724, REGON: 385263557
3. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
5. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.
6. Produkt – dostępny do sprzedaży w Sklepie, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§2 Informacje ogólne

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w Sklepie możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
3. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Zdjęcia oferowanych Produktów są przykładowe i służą prezentacji. Wszystkie oferowane produkty są wykonane ręcznie i mogą nieznacznie różnić się z tym, co pokazane jest na zdjęciach.
4. Klient korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.
5. Klient Sklepu zobowiązany jest do respektowania treści zamieszczonych na stronach Sklepu jedynie do użytku własnego.

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym, zgodnie z Regulaminem.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W celu złożenia zamówienia należy wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia oraz wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia wraz z adresem, na który ma nastąpić dostawa Produktu, następnie wybrać sposób dostarczenia Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
4. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną Sklepowi w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
5. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej i poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia.
6. Sklep ma prawo do odmowy realizacji złożonego przez klienta zamówienia w przypadku błędnych danych teleadresowych lub braku autoryzacji płatności w wybranym podczas zamówienia systemie płatności elektronicznych.

§4 Dostawy oraz płatności

1. Przewidywany czas realizacji zamówienia dla przesyłek krajowych to 1-3 dni robocze. Przewidywany czas realizacji zamówienia dla przesyłek międzynarodowych to 3-7 dni robocze. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po pojawieniu się na koncie Sklepu uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży i ewentualnych kosztów przesyłki.
2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres za pomocą firmy spedycyjnej . Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.
3. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
4. Ceny towarów podane na stronie są cenami towaru brutto.
5. Klient ma możliwość zapłaty za zamówiony towar przelewem na konto podane również podczas składania zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie przed dokonaniem ww. zmian.

§5 Zwroty i Reklamacje

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Zdjęcia oferowanych Produktów są przykładowe i służą prezentacji. Wszystkie oferowane produkty są wykonane ręcznie i mogą nieznacznie różnić się z tym, co pokazane jest na zdjęciach
2. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin liczony jest od daty dostarczenia Produktu Klientowi. Zwrócony może zostać tylko towar, który jest nienoszony, w nienaruszonym stanie wraz z nieruszonymi metkami oraz zabezpieczeniami. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest wysłanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres:

Le Soleil

Ul. Klimczaka 1

02-797 Warszawa

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Reklamowany towar wraz z formularzem reklamacji należy odesłać na adres:

Le Soleil

Ul. Klimczaka 1

02-797 Warszawa

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki z towarem. O wyniku reklamacji klient zostanie poinformowany mailowo. 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj